HOLMEGAARD GLASVÆRK 1825-2008

HOP TIL - JUMP TO

HISTORISK INFORMATION   -   HISTORICAL INFORMATION
DESIGNS ÅRSTAL ORDEN   -   DESIGNS YEARLY ORDER
SIGNATUR EKSEMPLER   -  
SIGNATURE EXAMPLES
DANSK GLAS FRIMÆRKER - DANISH GLASS STAMPS
HISTORISK INFORMATION   -   HISTORICAL INFORMATION

Grundlaget for Holmegaard Glasværk går mange år tilbage i tiden, helt tilbage til 1814 og tiden før hvor de Norske Glasværker havde eneret på salg af glas i Danmark, men dette år mistede Danmark Norge ved Kiel'er freden og glas blev en begyndende mangelvare i Danmark.

1823-1965 HOLMEGAARD GLASVÆRK

1823 indsender lensgreve, amtmand over Præstø Amt i Sydsjælland Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe en ansøgning til kong Frederik den 6. for at få tilladelse til at anlægge et glasværk ved Holmegaards moser, men lensgreven dør samme år.

1824 modtages tilladelsen til anlæggelse af glasværket og det bliver enken Henriette Danneskiold-Samsøe, der fører planen om et glasværk ved Holmegaard moser ud i livet ved, at sende bud efter den Norske glasmager Christian Wendt.

1825 Christian Wendt bygger sammen med sønnen Peter den første hytte på Holmegaard og det første glasværk i Danmark siden Renæssancen. Holmegaard Glasværk påbegynder produktionen, den 5. november, 1825, der udelukkende består af emballageflasker i grønt glas.

1835 ansættes Bernhard Friehling, som leder og der hentes nu glasarbejdere fra Böhmen der for alvor sætter produktionen i gang med vinglas, karafler med mere. De første glasvarer udstilles på en kunstudstilling på Charlottenborg.

1842 Holmegaard Glasværk går i arv til greve C.C.S. Danneskiold-Samsøe, efter Henriette.

1847 Efter anbefaling fra Bernhard Friehlings anlægger greve C.C.S. Danneskiold-Samsøe et nyt glasværk, Kastrup Glasværk på Amager med det formål at få kunne få tilført kul via søvejen og komme i nærheden af det Københavnske marked. Kastrup Glasværk anlægges udelukkende, som et flaskeglasværk.

1848 Den nok mest kendte gravør Wilhelm Iserhorst, kom til Holmegaard Glasværk dette år og var der endnu i 1888 og har rimeligvis forsynet mange af de tidlige vinglas med dekorationer.

Fra 1853 er bevaret en "Prisfortegnelse" med små blyants tegninger, samt en notesbog med præcise tegninger i tusch og der nævnes slebne og graverede blomsterskårne glas.

1857 Holmegaard Glasværk ophører helt med produktion af flasker, da flaske produktionen helt overgår til Kastrup Glasværk.

I 1873 sælger Holmegaard Glasværk, Kastrup Glasværk til et nydannet firma "A/S Kastrup".

1906 Svend Hammershøi, maler og keramiker designer Margrethe vinglas serien, som blev det første design fra Holmegaard Glasværk.

1918 Holmegaard Glasværk forsøger sig med produktion af tungt krystal og opnår, at fremstille kopier på license af Belgiske krystalglas. Sælges fra butikken, Nyhavn 12, København.

1923 Holmegaard Glasværk indgår kontrakt med den Kongelige Porcelainsfabrik om at fremstille serviceglas efter Procelænsfabrikkens tegninger og kunstneriske opsyn, samarbejde fortsatte indtil 1927.

I 1924 blev Knipling servicet, tegnet af Porcelænsfabrikkens kunstner Oluf Jensen, der i samme år blev afløst af den første fast ansatte kunstner, Orla Juhl Nielsen.

1936 Holmegaard Glasværk omdannes til et Aktieselskab.

1927 Arkitekten Jacob E. Bang ansættes på Holmegaard Glasværk, som bliver starten til de designede glas i Danmark.

1942 Per Lütken ansættes, som designer efter Jacob E. Bang, der det sidste år kun havde været freelance ansat.

1965-1976 KASTRUP OG HOLMEGAARD GLASVÆRKER A/S

I 1965 Fusionerede Holmegaard Glasværk (Kunst- og emballageafdelingen) og Kastrup Glasværk (Kastrup, Hellerup og Fyens) til et nyt selskab med navnet Kastrup og Holmegaards Glasværker A/S. Hovedaktionærerne er Carlsberg Bryggerierne, De forende Bryggerier og Elisabeth Lassen, der i 1945 arvede Holmegaard efter sin far, lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe.
K-HG har på dette tidspunkt en samlet produktion på ca. 102.000 tons og ca. 1935 medarbejdere.

1967 K-HG har på dette tidspunkt en samlet produktion på ca. 110.000 tons og ca. 1786 medarbejdere.

1970 Butik åbnes i Østergade 15, København.

1973 Butikken, Nyhavn 12 lukkes.

1974 Et eksperimenterende glaspusteri åbnes på Holmegaard Glasværk for kunstnere der havde lyst til at komme og stifte bekendtskab med glasmager kunsten. Et mindre værksted i to etager med miniature ovn, bukke, nedkølings ovn, stativer og bearbejdningsværktøjer, første salen var indrettet til udstilling og fremvisning af de emner, som kunstnerne fremstillede. Til vejledning og hjælp havde kunstnerne en ældre glaspuster. Der blev indrettet mulighed for at kunstnere kunne bo på området under opholdet. Kunstneren Kaare Lem fremsatte idéen om sådan et eksperimenterende værksted for Holmegaard Glasværk i 1973 og var den første til at bruge værkstedet flere perioder i 1974.  

1975 Produktionen på Hellerup Glasværk stoppes, som følge af oliekrisen.

1976 Dansk Glas frimærker. Glaspuster og glasmager faget udkommer som motiv på frimærker.

1977-1985 HOLMEGAARD GLASVÆRK A/S

1977 Det besluttes at lukke Kastrup Glasværk og firmaets navn ændres til "Holmegaard Glasværk A/S"

1985-1999 ROYAL COPENHAGEN A/S

1985 Holmegaard Glasværk bliver fusioneret med Den kongelig Porcelænsfabrik, der også omfattede Georg Jensen Sølvsmedie og det nye firma fik navnet Royal Copenhagen A/S.

1990 Fyens Glasværk, Odense lukkes og en del af produktionen og medarbejder overflyttes til Holmegaard Glasværk. Samme år adskilles emballage- og kunstglasafdelingerne formelt i et nyt selskab "Holmegaard Emballage A/S"

1997 der indgås aftale om, at den svenske Emballagevirksomhed PLM AB, erhverver en ejerandel på 25% af aktierne i Holmegaard Emballage A/S. I marts overtager PLM AB de resterende 75% af aktierne i Holmia A/S.
På generalforsamlingen i december, ændres Royal Copenhagen A/S til Royal Scandinavia A/S. Samtidig meddeles det, at selskabet har købt aktiemajoriteten i de svenske glasværker Orrefors og KostaBoda AB og har overtaget aktiekapitalen i det svenske BodaNova-Höganäs Keramik AB og overtaget en kontrollerende aktiepost i den Venezianske kunstglasvirksomhed Venini.

1999-2008 HOLMEGAARD GLASVÆRK

1999 PLM AB overtager de sidste 75% af aktierne i Holmegaard Emballage A/S, samtidig ændres navnet til PLM Holmegaard, Royal Copenhagen og Holmegaard Glasværk.

2004 Holmegaard Glasværk bliver overtaget af en investorgruppe bestående af Holmegaards Administrerende Direktør siden 2001 Peter Normann Nielsen og Entreprenør og Direktør Steen Gude.

2006 Selskabet Holmegaard Entertainment A/S, som er 100% ejet af Holmegaard A/S, oprettes. Samme år åbner det nye Holmegaard oplevelsescenter "Det levende Glasværk". Dette år købes også Kähler Keramik.

2007 Holmegaard Entertainment udvides, dette år med eget Bryghus, Chokoladefabrik og Bolsjekogeri. Holmegaard Entertainment åbner i slutningen af året nye bygninger med blandt andet arbejdende værksted og historisk udstilling med Kähler Keramik.

2008 Rosendahl køber rettighederne til at producere, distribuere og markedsføre produkter under varemærket Holmegaard Glasværk.
I slutningen af året bevirker en konkurs hos Stone Invest, at Holmegaard Entertainment A/S rives med i konkurs og lukkes.

Om eventyret, startet i 1825 ved en tørvemose i Holmegaard er slut eller der skal skrives flere kapitler til historien, vides ikke, måske den forsætter i et nyt eventyr om Rosendahl der er grundlagt i 1984, det kan kun fremtiden vise.

DESIGNS ÅRSTAL ORDEN   -   DESIGNS YEARLY ORDER
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
HOLMEGAARD
"ARTGLASS NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1825
Holmegaard
Holmegaard Glasværk
HOLMEGAARD
"STEMWARE NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til glasservice siden - Click on photo or link to go to the stemware glass page.
1825
Holmegaard
Holmegaard Glasværk
HOLMEGAARD
"DIVERSE LAMPER NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til lampe siden for denne serie - Click on photo or link to go to the lighting page for this series.
1825
Holmegaard
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "NO NAME"
1825
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL TYPER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1825
 
Danske Glasværker
KRUS
1825
 
Holmegaard Glasværk
"DEMIJANS" FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
ca. 1830
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL TØNDEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1835
 
Holmegaard Glasværk
"KLUK" "CLUCK" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1840
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL EGEBLAD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1846-1888
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 12"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1846
 
Holmegaard Glasværk
"BLODTRANSFUSION"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
1949-1964
 
Holmegaard Glasværk
"IGLE GLAS"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
1850
 
Holmegaard Glasværk
SPECIELLE GLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1850-2008
 
Holmegaard Glasværk
TØNDEFORM, BARIL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1850-1923
 
Holmegaard Glasværk
"EGELØV" SLEBET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1850-1880
 
Holmegaard Glasværk
"1850" MEDICINFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
1850
 
Holmegaard Glasværk
"LEJLIGHEDSGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1851
 
Holmegaard Glasværk
FIGUR PARFUME
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 11"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 12"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
WULFISK
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL DRÅBEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
RØMERGLAS KRYSTAL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
PRESSET GLAS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
PRINS ERIK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"SELTSER"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
FREDERIK D. 7. - GUILLAUME
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853-1899
 
Holmegaard Glasværk
"JAGTFLASKER"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
RETORTGLAS
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"ILLUMATIONSGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 1"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853-1875
 
Holmegaard Glasværk
MADEIRA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
ANGLAIS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853-1920
 
Holmegaard Glasværk
"CHAMPAGNEFLØJTE NR. 3"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853-1867
 
Holmegaard Glasværk
TRAGT
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 1393"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 2"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 22"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"VINLØV NR. 8"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 28"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
ARRAK
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1853-1920
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "NR. 1"
1853-1900
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "NR. 2"
1853-1900
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "NR. 4"
1853
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "NR. 6"
1853
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "TRUG FORM, ORNAMENT"
1853
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "KAR FORM, TAKKET"
1853
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "TRUG FORM, ORNAMENT"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 21"
1853
 
Holmegaard Glasværk
"FRIMURERGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"BRYST GLAS"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
1853
 
Holmegaard Glasværk
ESPRIT de VALDEMAR
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1853
 
Holmegaard Glasværk
"BLOMSTER DEKOREREDE"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1860
 
Holmegaard Glasværk
"BOCK" BÆGER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1860-1922
 
Holmegaard Glasværk
"SUKKERFAD"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1865
 
Holmegaard Glasværk
GLASBEHOLDER "OVAL, HAMRET"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1865
 
Holmegaard Glasværk
WELLINGTON
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1867-1967 - 1976
 
Holmegaard Glasværk
SNERLE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1867-1880
Aalborg Glasværk, Kastrup Glasværk
Holmegaard Glasværk
"FLØDEKANDER" NO NAME
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1867
 
Holmegaard Glasværk
BERLINOIS/CHRISTIAN D. 8.
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1867-1942
 
Holmegaard Glasværk
GLAS RØR
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1868
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL ROSENMALET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1870
 
Holmegaard Glasværk
PARFUME FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1872
 
Holmegaard Glasværk
LAMPEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til lampe siden for denne serie - Click on photo or link to go to the lighting page for this series.
1873-1990
Fyens Glasværk
Fyens, Kastrup, Holmegaard
KARAFFEL CYLINDRISK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1874
 
Holmegaard Glasværk
"1875" MEDICINFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
1875
 
Holmegaard Glasværk
BOUTEILLE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1880-1920
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 4"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1880
 
Holmegaard Glasværk
EMBALLAGEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1880
 
Holmegaard Glasværk
"GISSELFELD" BORDDEKORATION
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1880
Glasmager Fleckenstein
Holmegaard Glasværk
"FLUEFANGER" KRUKKE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1880
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. B30"
1885
 
Holmegaard Glasværk
KOLBE "KUGLE, UDSVAJET KRAVE"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1885
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 152"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1885
 
Holmegaard Glasværk
FIGARO
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1885-1950
 
Holmegaard Glasværk
"LOMMEFLASKER"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1886
 
Holmegaard Glasværk
"VERRE DANNEBROG"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1887
Holmegaard Glasværk
Val-Saint-Lambert, Belgien
"SPIDSGLAS" M/GULD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1888
 
Holmegaard Glasværk
BORDLAMPE "PETROLEUM"
Klik på foto eller link for at gå til lampe siden for denne serie - Click on photo or link to go to the lighting page for this series.
1889
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "KRUKKE FORM, TUNGET RAND"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1889
 
Holmegaard Glasværk
"PULVERGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
1889
 
Holmegaard Glasværk
"AXEL" PORTERGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890
 
Holmegaard Glasværk
DAGMAR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890-1917
 
Holmegaard Glasværk
DERBY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890-1950
Fyens, Kastrup, Holmegaard
Århus, Aalborg
Danske Glasværker
HENRIETTE - COLLET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890-1905
 
Holmegaard Glasværk
"WIVEL"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890
 
Holmegaard Glasværk
BEATRICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890-1930
Aalborg, Odense, Kastrup, Holmegaard
Danske Glasværker
KOLBE "KUGLE FORM"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1890
 
Holmegaard Glasværk
"DUKKESTEL KRUS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890
 
Holmegaard Glasværk
"BÆKKEN"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
1890
 
Holmegaard Glasværk
SVANHOLM SIFON
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1890
 
Holmegaard Glasværk
KAFFE EKSTRAKT
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1890-1899
 
Holmegaard Glasværk
GADE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1890-1962
 
Holmegaard Glasværk
EVA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1891-1968
 
Holmegaard Glasværk
ADAM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1891-1930
 
Holmegaard Glasværk
VINGLAS "GUILLOCHERET"
1893
 
Holmegaard Glasværk
KOLBE "HÆLDETUD"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1895
 
Holmegaard Glasværk
TWIST
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1896-1985
 
Holmegaard Glasværk
BODEGA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1898-1936, 1970
 
Holmegaard Glasværk
MÆLKEFORS. PASTEUR
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1899
 
Holmegaard Glasværk
REKLAME EMNER
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
 
Glasværker
Danske Glasværker
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
DRIKKEGLAS "NR. 15"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 17"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
CLEMENS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1945
 
Holmegaard Glasværk
"DUKKESTEL SØBLÅ"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
FISKER
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1900
 
Holmegaard Glasværk
PINAUD PARFUME
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1900
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "150"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
EDWARD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
ANNA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
OLGA TODDYGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
GEORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL KEGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
HORSA
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1900-1909
 
Holmegaard Glasværk
DESTILLATIONSKOLBE
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"CARLSBERG"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
VANDKARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"SVINGPOKAL"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
ARILD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
SVENSK FORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
JACOB - MAZURKA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1915 og 1970-1985
Ole Winther (1970)
Holmegaard Glasværk
ERNA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1940
 
Holmegaard Glasværk
FIFFA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"PULVERGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
ca. 1900
 
Holmegaard Glasværk
"ABSINT GLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
ca. 1900
 
Holmegaard Glasværk
PFEIFFER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1934
 
Holmegaard Glasværk
TOUPIE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
MURAT
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1940
 
Holmegaard Glasværk
ABSALON TIDLIG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
KG 1910-1930 - HG 1900-1930
Kastrup - Holmegaard
Kastrup Glasv. - Holmegaard Glasv.
JYSK PUNCHGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
SAMSØ
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"HOLLANDSKE" SNAPSGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
REAGENSGLAS
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
GORM DEN GAMLE
VIKING "SKAALFORM"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1950
 
Holmegaard Glasværk
"AXEL" SLEBET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1920
 
Holmegaard Glasværk
KAREN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
MATHILDE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1945                       1910-1945
 
Holmegaard Glasv.        Kastrup Glasv.
BALLON
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1910
 
Holmegaard Glasværk
SØREN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
LØG GLAS, BLOMSTERLØG VASE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 55"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900-1930
 
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 69"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 3572"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"SØLVPYRAMIDE"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
ca. 1900
Holmegaard Glasværk
Danske Glasværker
DEWAR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 Kastrup Glasværk
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 378"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 79"
1900
 
Holmegaard Glasværk
ØLFLASKE "NORMAL"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"ERINDRINGS GLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"BRØNNUM 170, 3534" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "167" CYLINDER FORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "169" KUGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "292" KUGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
VANDKARAFFEL "202"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
SALTKAR "KRUKKE FORM"
1900
 
Holmegaard Glasværk
KAFFEKOP "40" STJERNE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1900
 
Holmegaard Glasværk
"URIN KRUKKE"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
 ca. 1900
 
Holmegaard Glasværk
KOLBER
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1904
 
Holmegaard Glasværk
"GLASKLOKKE"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1905
 
Holmegaard Glasværk
KOLBE "SPIDS FORM"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1905
 
Holmegaard Glasværk
VINFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1905
 
Holmegaard Glasværk
"PETERSEN" PORTER GLAS
1905
 
Holmegaard Glasværk
SVEN HAMMERSHØJ
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1906
 
Holmegaard Glasværk
MARGRETHE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1906-1960
Svend Hammershøi
Holmegaard Glasværk
VENUS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1906-1934
 
Holmegaard Glasværk
"1907" MEDICINFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
1907
 
Holmegaard Glasværk
FALK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915-1920  -   1908-1940
KG        -         HG
Kastrup Glasv. - Holmegaard Glasv.
"URINKOLBE"
Klik på foto eller link for at gå til sygepleje glas undersiden - Click on photo or link to go to the nursing glass subpage.
HG 1909
 
Fyens, Holmegaard, Kastrup
FARINA
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1909
 
Holmegaard Glasværk
AMYKOS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1909
 
Holmegaard Glasværk
PRØVEGLAS RØR
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1909
 
Holmegaard Glasværk
RØRE STANG
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1909
 
Holmegaard Glasværk
H. V. J. PARFUME
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1909
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 371"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1910
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD VINGLAS KARFORM"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1910-1940
 
Holmegaard Glasværk
PARFUME FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1910
 
Holmegaard Glasværk
BRISTOL KRUS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1910
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 150"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1910
 
Holmegaard Glasværk
GLASCYLINDER "UDEN BUND"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1911
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "3455"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1914
 
Holmegaard Glasværk
"LANGELINIE GALA"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915
 
Holmegaard Glasværk
KAYRØD FLØDE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1915
 
Holmegaard Glasværk
ANNETTE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915-1935
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD SERVICEGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915
 
Holmegaard Glasværk
"SCHUD" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915
 
Holmegaard Glasværk
ORESTE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915-1962
Val Saint-Lambert, Belgien
Holmegaard Glasværk
HELMER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
ca. 1915
 
Holmegaard Glasværk
EDITH
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1915-1940
 
Holmegaard Glasværk
SILICIEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1916
 
Holmegaard Glasværk
LALAING
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1916-1934
Val Saint-Lambert, Belgien
Holmegaard Glasværk
AAGE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1916-1950
 
Holmegaard Glasværk
ALFRED
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
Importvare
Holmegaard Glasværk
GEORGETTE
ARNE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917-1929
 
Holmegaard Glasværk
ROSENBORG GL.
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
 
Holmegaard Glasværk
AUGUSTA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
 
Holmegaard Glasværk
DARIA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917-1930
 
Holmegaard Glasværk
FREDERIK D. 8.
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917-1929
 
Holmegaard Glasværk
PAUL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917-1930
Val Saint-Lambert, Belgien
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 307"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
 
Holmegaard Glasværk
JACOB
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917-1930
 
Holmegaard Glasværk
"CHICAGO" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
 
Holmegaard Glasværk
MODESTE
1917
 
Holmegaard Glasværk
SIGURD
 
1917
 
Holmegaard Glasværk
CHRISTIAN D. 9.
 
1917
 
Holmegaard Glasværk
BERNADOTTE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1917
Import Belgien
Holmegaard Glasværk
 
 
 
 
 
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
SKUEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
TAFFEL SERVICET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"DANICA" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
ca. 1920
 
Holmegaard Glasværk
SKJOLD
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1920
 
Holmegaard Glasværk
ØLFLASKE "SKULDER"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1920
 
Holmegaard Glasværk
ØL 3/4 POT FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1920
 
Holmegaard Glasværk
GIN
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1920
 
Holmegaard Glasværk
ESSO
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1920-1930
 
Holmegaard Glasværk
BLÆKFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
ca. 1920
 
Holmegaard Glasværk
"SKIBSGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"GALLASERVICE"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
Kosta Glasværk, Sverige
Holmegaard Glasværk
LØG GLAS, BLOMSTERLØG VASE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"BETONGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1920-1950
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1920-1950
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTEROPSATS
 "CHRISTIANSBORG SLOT"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"JENS BANGS VINKJÆLDER"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
JUST "NR. 550"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD GLAS M/GULDRAND"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920-1940
 
Holmegaard Glasværk
SKÅL "CYLINDRISK, KRAFTIG"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"DSB" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
"DFDS" ØLGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1920
 
Holmegaard Glasværk
LISA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1922
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "112"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923-1940
 
Holmegaard Glasværk
ELSE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "238"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "239"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "332"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "244"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 2775"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
PORTER GLAS
1923-1942
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1084" KUGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1165" KANDEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "155"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
ULLA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923-1992
 
Holmegaard Glasværk
"LIKØR KARAFFEL"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1923
 
Holmegaard Glasværk
ULRIK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924-1962
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 1539"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
AKVAVIT DDSF
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1924-1929
 
Holmegaard Glasværk
TRANQUEBAR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924-1935, 1982
Orla Juul Nielsen, Michael Bang
Holmegaard Glasværk
DSB "1339" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
(1887), 1924
 
Holmegaard Glasværk
DSB "182, 3659" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1294" KUGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
KNIPLING
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924-1950 - 1983-1995
Oluf Jensen, Michael Bang
Holmegaard Glasværk
GERDA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924-1940
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 14"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
VANDKARAFFEL "1384"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1488" LIKØR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1924
 
Holmegaard Glasværk
VASE "1770, 1771"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1925
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
BANG, JACOB E.
"STEMWARE NO NAME" - HG
Klik på foto eller link for at gå til glasservice siden - Click on photo or link to go to the stemware glass page.
1925-1941
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BANG, JACOB E.
"ARTGLASS NO NAME" - HG
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1925-1941
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 1637"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
IRIS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925-1930
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
FENSMARK
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 11"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
BURETTE
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 1273"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 35"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 128"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 1664"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
AKVAVIT DDSF
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
ca. 1925
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1272"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "1663" KOLBEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
ALMA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925-1940
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "3421" FIGURFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "NO NAME"
1925-1941
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
AGNES
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925-1940
 
Holmegaard Glasværk
PRÆPARAT GLAS
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
HERREDAG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1925-1964
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
"GLASHANE"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
BANG, ARNE
ARTGLASS NO NAME
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1925-1951
Arne Bang
Holmegaard Glasværk
BANG, ARNE "STENTØJ"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1925-1951
Arne Bang
Holmegaard Glasværk
SPIRITUSLAMPE "802, 42244"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
"PETRIS SKÅL"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1925
 
Holmegaard Glasværk
"EDVARD HANSEN" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1926
 
Holmegaard Glasværk
MAGNUS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1926-1940
 
Holmegaard Glasværk
EDDIKEFLASKE "2125"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1926
 
Holmegaard Glasværk
MAGDA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1926
 
Holmegaard Glasværk
"TRENTEGAARD" 2121
1926
 
Holmegaard Glasværk
CONRAD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1926
 
Holmegaard Glasværk
C.L.O.C. KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1927
 
Holmegaard Glasværk
SKIBSSERVICE
1927
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "2379"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1927
 
Holmegaard Glasværk
GALA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1927
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
AKVAVIT DDSF
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1927-1946
Alf Cock Clausen
Holmegaard Glasværk
TRIFOLIUM
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1927
 
Holmegaard Glasværk
HOGLA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928-1940, 2007
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
HARALD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ERIK
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
FRIDA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
LILLY
1928
 
Holmegaard Glasværk
ÅSE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928-1930
 
Holmegaard Glasværk
ELISABETH
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
GEORG
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
SCHEFFIL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
(1888) 1928
 
Holmegaard Glasværk
EMIL
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
GOTFRED
1928
 
Holmegaard Glasværk
ORANGE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
ELLA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
BENT
1928
 
Holmegaard Glasværk
PERLE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928-1935
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
SARA
1928
 
Holmegaard Glasværk
DORA
1928
 
Holmegaard Glasværk
GERHARD
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
GORM
1928
 
Holmegaard Glasværk
GAMMA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
SCHEFFIL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
(1888) 1928
 
Holmegaard Glasværk
FRODE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
HANS
1928
 
Holmegaard Glasværk
"FISKE" VASEN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
KNUD
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
MOGENS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
BEATE
1928
 
Holmegaard Glasværk
JOHANNISBERGER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
VIOLA
1928
 
Holmegaard Glasværk
HERBERT
1928
 
Holmegaard Glasværk
VILHELM
1928
 
Holmegaard Glasværk
KAMMA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
GERTRUD
1928
 
Holmegaard Glasværk
FLEMMING
1928
 
Holmegaard Glasværk
KARINA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ORION
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
VALDEMAR
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
PRIMULA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
POKAL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
KLARA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
KAREN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
CRAQULERET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
MARIUS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
OLUF
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
LEIF
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
VALBORG
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
OTTO
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
VIOL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928-1940
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VERMOUTH
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1928
 
Holmegaard Glasværk
STEEN
1928
 
Holmegaard Glasværk
OMEGA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
"HONNINGGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
PASOP
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
SELMA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
PONIATOWSKI
1928
 
Holmegaard Glasværk
"ISET STRUKTUR"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "2849"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BO
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
PRAGT
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
SVEND
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
OTHELLO
1928
 
Holmegaard Glasværk
VERA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
JOHAN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
"BRØNNUM 3189"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ROBERT
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
GREGOR
1928
 
Holmegaard Glasværk
DAGNY
1928
 
Holmegaard Glasværk
IVAN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
FRANTS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
STRADELLA
1928
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 2629"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ELISA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ALFRED
1928
 
Holmegaard Glasværk
FRANK
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
CHRISTIAN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 196"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
FLAVIA
1928
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "2860" KØLLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ULRIK
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
V.S.L.
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ERNST
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1928
 
Holmegaard Glasværk
ERMOL
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1929
 
Holmegaard Glasværk
IDA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
ASIET "3814"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
ASIET "8741 RANKER OG STJERNER"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
Orla Juul Nielsen
Holmegaard Glasværk
IRMA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "3557"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "3468"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 3289, 129249"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
FAD "3493"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
INGRID
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
IRIS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
INGA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1929
 
Holmegaard Glasværk
ROSENBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1929-1970
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
 
 
 
 
 
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
PRIMULA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930-1945
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BRATTINGSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930-1960
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
FREDENSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930-1944
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BRILLANTINE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
ca. 1930
 
Holmegaard Glasværk
VINFLASKE "FRANSK"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1930
 
Holmegaard Glasværk
PRONTO
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1930
 
Holmegaard Glasværk
ASIET "4159, 4160"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
ENIGHEDEN
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1930
 
Holmegaard Glasværk
LIKØR SÆT
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
LØG GLAS, BLOMSTERLØG VASE "ZWIBEL"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"CALLESEN" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"DFDS" SUKKERGLAS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"INSPIRATION"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"GRAND KK" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"MARKVORSEN" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
ORKIDÉVASE "TRISSE FOD"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 4112"
1930
 
Holmegaard Glasværk
"SPILLEKORT" GLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ASIET "181" PRESSET
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
ASIET "4588" SLEBET
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
Elving Runemalm - Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"HEERING" LIKØRGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "231" KANDEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
VASE "919"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
PRIMULA BORDLAMPE
Klik på foto eller link for at gå til lampe siden for denne serie - Click on photo or link to go to the lighting page for this series.
1930
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
LYSESTAGE "3940"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1930
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KAFFEKOP "4325"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"KJØLBY" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD RIFLET STILK"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1930
 
Holmegaard Glasværk
"FLAGSTANGKNOP"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1931-1969
Fyens Glasværk
Holmegaard Glasværk
CHABESO "SPIDSGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1931
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KUNSTGLAS "MARINOT'S MANÉR"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1932
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
TÅRNHOLM
1932/1942-1950
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"SORTE PRIKKER" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1932
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE "4459"
1932
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
AMALIENBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1932
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 5169"
1932
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"MAGASIN du NORD"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1932
 
Holmegaard Glasværk
SOYA FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1932
 
Holmegaard Glasværk
JÆGERSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933-1970
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ANEMONE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
GISSELFELD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933-1970
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
HOLMEGAARD
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1933
 
Holmegaard Glasværk
CHRISTIANSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933-1970
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
GAUNØ
1933
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
FREDERIKSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "5913"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1933
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"PENDEL I METALGITTER"
Klik på foto eller link for at gå til lampe siden for denne serie - Click on photo or link to go to the lighting page for this series.
ca. 1933
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ISBLOMST
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"HELAN GÅR"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934-1950
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KANDE OG GLAS SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ASTRID
1934-1969
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "778"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934
 
Holmegaard Glasværk
EGHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "6145"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE "GLAS TRÅD RIGLER"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DANAPIN
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1934
 
Holmegaard Glasværk
AALHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934-1945
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "6507"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1934
 
Holmegaard Glasværk
DRAGSHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"GLASMAGASINET"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934
 
Holmegaard Glasværk
KRONBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1934-1953
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
CHABESO
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1935
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
IDA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1935
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE "130"
1935
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
SCHOUS PARFUME
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1935
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 6982"
1935
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 7429"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1935
 
Holmegaard Glasværk
M. R. HENRIQUES
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1935
 
Holmegaard Glasværk
KLINTHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1935-1962
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 7039"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1935
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 514"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BORNHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 7564"
1936
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 7792"
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"BØGELUND JENSEN" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 7397"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 3"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
 
Holmegaard Glasværk
ANTIK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936-1942
 
Holmegaard Glasværk
KORES
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1936
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 513"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "3420"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BELLIS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
JUAN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE "925"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1936
 
Holmegaard Glasværk
HASLEV
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VENDOR "NO NAME" ARTGLASS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1936
 
Holmegaard Glasværk
VASE, BLOMSTERGLAS "3566"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1936
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VASE "PÅLAGT RIGLER"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BANDHOLM
1937-1960
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DALBY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ULFBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1969
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BØRNEGLAS
H.C. ANDERSEN MOTIV
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DAHL "37 - 8779"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 8897"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1957
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 9315"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
STJERNBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1962
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 8706, 8707, 8708"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 8747"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
BRUDESTELLET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1950
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
TRØJBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 8764"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 8396"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 8745"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "MARINOT MANER"
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
EMALJE DEKORERET "GLAS, KARAFFEL"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1957
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KANTINEFLASKE, GLAS "EMALJEMALET"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1957
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KANTINEFLASKE "GRAVEREDE"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
TUSCH FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
MENGE SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
MARSELISBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1960
 
Holmegaard Glasværk
SKÅL "FANTASI DYR" HANK
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1937
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
EJBY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1937-1990
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
CARL
1938
 
Holmegaard Glasværk
MINNA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
ESTER
1938
 
Holmegaard Glasværk
C. V. HANSEN
1938-1945
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
KOMET
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
ROLF
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
JOHANNESBERGER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
BELLA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
"KANDE, PRESSET"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
UNDINE
1938
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD LIKØRGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
HJORTHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
ORION
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
OLIVER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "10352"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "2049"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "64"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
PLAT DE MENAGE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
"DDSF" SNAPSGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 375"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
HVALSØ
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
ESBERN
1938
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 14158"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 1917"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
BETTY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 200"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
URBAN
1938
 
Holmegaard Glasværk
FYN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 33"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 9287"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 9241"
1938
 
Holmegaard Glasværk
ARKADE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ASIET "9544"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "7140"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
SELANDIA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
"SUKKERFABRIKKEN" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
SJÆLLAND
1938
 
Holmegaard Glasværk
AAKANDE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "2031"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
FIONIA
1938
 
Holmegaard Glasværk
JORDBÆR SLIBNING
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
PILSNERGLAS TULPE
1938
 
Holmegaard Glasværk
ELSE TYKMÆLK SKÅL
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
 
Holmegaard Glasværk
PEPITA
1938
 
Holmegaard Glasværk
BROKSØ
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1938
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
GYLDENHOLM
1938
 
Holmegaard Glasværk
"BRØNNUM 10011"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1939
 
Holmegaard Glasværk
HOSPITALSVASER
1939
 
Holmegaard Glasværk
BLÆKFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1939
 
Holmegaard Glasværk
VIOLA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1939-1940erne
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
"VENDOR" GLASSERVICER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
GISSELFELD M/VINLØV
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940-1950
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
HERLUFHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 10352"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 52, GK4"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
"TODDYGLAS"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
PINAUD PARFUME
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1940
 
Holmegaard Glasværk
INOSOL
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1940-1960
 
Holmegaard Glasværk
BYGHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
LAK/FERNIS FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1940
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 694"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
"DFDS" DRINKSGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 8078, 103176"
1940
 
Holmegaard Glasværk
VINGLAS "FIRE KUGLE STILK"
1940
 
Holmegaard Glasværk
"HOTEL VASEGAARDEN, FREDERICIA"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940
 
Holmegaard Glasværk
FRISENBORG KRYSTAL SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1940-1953
 
Holmegaard Glasværk
ALTERGLAS "10135"
1940
 
Holmegaard Glasværk
GLORIA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1941-1941
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
MARINELLO
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1941
 
Holmegaard Glasværk
THURØ
Klik på foto eller link for at gå til medicinske glas undersiden - Click on photo or link to go to the medical glass subpage.
1941-1971
Jacob E. Bang, Kastrup Glasværk
Holmegaard Glasværk
"BANG KNUDSEN 10766"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1941
 
Holmegaard Glasværk
LÜTKEN, PER
"STEMWARE NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til glasservice siden for denne designer - Click on photo or link to go to the stemware glass page for this designer.
1941-1998
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
LÜTKEN, PER
"ARTGLASS NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1941-1998
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
FOGLIET TYPER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1941-1998
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 11332"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
VIBY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1960
 
Holmegaard Glasværk
INGRID
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1960
 
Holmegaard Glasværk
JANE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1960
 
Holmegaard Glasværk
SAXHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
RANKE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1990
 
Holmegaard Glasværk
FAD "11, 11344"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1942
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
VASE PÅKLIP "28 PL"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1942
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"SCHRADER" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
HØRSHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1966
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
JUNO
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1960
 
Holmegaard Glasværk
IWILL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1960
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 11110"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
BIRKHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
TAASINGE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942-1952
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "11302" KUGLEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "11329" FLASKEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
BREINING
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1942
 
Holmegaard Glasværk
FLASKE KOLBE "11208"
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
"BORG"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1942
 
Holmegaard Glasværk
MARS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943-1960
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
HANNE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
BRISTOL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SVEA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943-1958
Sigvard Bernadotte
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "11608"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943
 
Holmegaard Glasværk
"STILREN"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1943
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "206, 11979"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1944
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
LIKØRGLAS "NR. 12023"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1944
 
Holmegaard Glasværk
"KREBS" EMALJEMALET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1945
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 12019"
1945
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "11977" DRÅBEFORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1945
 
Holmegaard Glasværk
"DFDS" SERVICEGLAS OCB
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1945
 
Holmegaard Glasværk
BRISTOL
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1945-1946
 
Holmegaard Glasværk
VASE "241, 12046"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1945
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
MÆLKEVEJEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1945
 
Holmegaard Glasværk
DUBARRY
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1945
 
Holmegaard Glasværk
BEAUVAIS "261"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1945
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "286, 12384"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 12437"
1946
 
Holmegaard Glasværk
DALBY KANDE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
GAMMELHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1946-1960
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
VASE SNOET RIGLE "248"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
MERCUR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1946-1960
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 27710"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1946
 
Holmegaard Glasværk
AKVAVIT DDSF
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1946-1963
 
Holmegaard Glasværk
SAGA KANDE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ROSENLUND
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1946
 
Holmegaard Glasværk
PER LÜTKEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
KRUKKE "250, 251, 252, 253, 254"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1946
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
C. LANGE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1946
 
Holmegaard Glasværk
GRÅSTEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1947-1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
MÅLEKOLBER
Klik på foto eller link for at gå til laboratorium glas undersiden for denne serie - Click on photo or link to go to the laboratory glass subpage for this series.
1947
 
Holmegaard Glasværk
"HOFFMAN, AALBORG"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1947
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 12635"
1947
 
Holmegaard Glasværk
TUSCH FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1947
 
Holmegaard Glasværk
SUKKER & FLØDE SÆT
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1948
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
VINGLAS "FIRKANTET KUMME"
1948
 
Holmegaard Glasværk
NEPTUN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1948
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
EMALJE PER LÜTKEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
(1946) 1948
Per Lütken, Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"DEN KONGELIGE SKYDEBANE"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1948
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 490"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 12985"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
 
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 470-474"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 457-465"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "666"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
YORK
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 418-425"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
GYLDENHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1949-1963
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
TUBORG 9501
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1949
 
Holmegaard Glasværk
ØLFLASKE 9501
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1949
 
Holmegaard Glasværk
CARLSBERG 9501
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1949
 
Holmegaard Glasværk
 
 
 
 
 
1825  -  1900  -  1920  -  1930  -  1940  -  1950  -  1960  -  1970  -  1980  -  1990  -  2000
SERVICEGLAS "NR. 516-519"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
STIRRUP CUP "NR. 567-568"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"SKOVTURSSNAPS" SERVICE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
FARVEPRØVE "KILEFORM"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950-1965
 
Holmegaard Glasværk
FIGURER "NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
BREVPRESSE
PAPERWEIGHTS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
Holmegaard designere
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 10011"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 9633"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 13363"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 13455"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 15980"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 554"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASIET "700" PRESSET
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
NYHAVN VINLØV
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950-1980
 
Holmegaard Glasværk
"VIPSTJERT" "BOBOLINK"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SAMSØ
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
HELLAS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"ANDERSEN POKAL"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Rudolf Andersen
Holmegaard Glasværk
JUPITER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
GLASFRUGTER "ALADDIN"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
LØG GLAS, BLOMSTERLØG VASE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"A.P. MØLLER"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"BALTICA"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
COCKTAIL GLAS "13582"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"DDL" VANDGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
DFDS "732883"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"DKDM" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
CAPILEX
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
ca. 1950
 
Holmegaard Glasværk
PATENTPROP FLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1950
 
Holmegaard Glasværk
STANDFLASKE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"FOLKETINGET"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"ISTANA"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"LARSEN, GUNNAR" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
FAD "103"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
NORDBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950-1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ALTERLYSESTAGE "1336, 13367"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "13629"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "88"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950-1956
 
Holmegaard Glasværk
NYHAVN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950-1980
 
Holmegaard Glasværk
KANTINEFLASKE "GRAVERET"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Rolf Carlsson
Holmegaard Glasværk
"FFDB" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
ASIET "3551" JORDBÆR SLIBNING
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
HOLMO
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"WEIDINGER" KARAFFEL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
Poul Weidinger
Holmegaard Glasværk
"ØK" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
"HANOFER" LYSESTAGE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
KARAFFEL "18481" FOGLIET
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1950
 
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 648-652"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 13838-13839"
1951
 
Holmegaard Glasværk
TRELLEBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 573-579"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 643-647"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
MADSEN & WIVEL
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1951
 
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "631"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"TORSKEMUND" VASER
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
LINDHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951-1966
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"VIOLET TREFLØJET"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ORKIDÉVASER "BUBBLES"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1951
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"VENDOR" FIRKANTET FOD
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1951
 
Holmegaard Glasværk
ELSINORE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
LYSESTAGE "13947"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1951
 
Holmegaard Glasværk
SLOTSHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
BOURJOIS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1952
 
Holmegaard Glasværk
"HEMPEL SKIBSMALING"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "758"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1952
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"CARLSBERG, 14213"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
RAVNSBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952-1967
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
"BONE VASE"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1952
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SALTHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952-1960
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 14331"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD SNAPSGLAS M/HANK"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
"BRYGGERIET STJERNEN"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952
 
Holmegaard Glasværk
DUCKLING
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1952-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
LINDENBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952-1967
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
VISBORG
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952-1967
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
RUBY
1952
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
AMALIENBORG KRYSTAL
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1952-1959
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
ABSALON
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
RAMONA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SKIPPER
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
FLAMINGO
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
DANICA SKÅL
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SURF SKÅL
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
THULE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SVERRISDOTTIR, PIA RAKEL "ARTGLASS NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne designer - Click on photo or link to go to the art glass page for this designer.
1953
Pia Rakel Sverrisdottir
Holmegaard Glasværk
COPENHAGEN
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 14541"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
 
Holmegaard Glasværk
MAYFAIR
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 14537-14538"
1953
 
Holmegaard Glasværk
KEY WEST
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "14418"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "815, 14605"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "17910, 162610"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "817, 14607"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "15736, 3410003"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
BALTICA KANDE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
AKVA SERIEN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "18393"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"DALBY" FORM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
H. C. ANDERSEN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953-1965
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
JUTLANDIA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SERVICEGLAS "NR. 770"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"BJERREGAARD 14800"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
 
Holmegaard Glasværk
SNAPSGLAS "NR. 14574"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Jacob E. Bang
Holmegaard Glasværk
TEARDROP
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1953
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
COLGATE PALMOLIVE
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1954
 
Holmegaard Glasværk
"ISLAND" "ICELAND"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1954
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SELANDIA
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1954
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
NESTLÉ KAFFEGLAS "351"
Klik på foto eller link for at gå til konservesglas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the canned food glass page for this series.
1954
 
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 34"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1954
 
Holmegaard Glasværk
"UDENRIGSMINISTERIET"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1954
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"CHICO" SKÅL
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1954
 
Holmegaard Glasværk
"MOSGRØN" BLOMSTERGLAS
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
HYGGELAMPER P.L.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
WINTHER, OLE
ARTGLASS "NO NAME"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Ole Winther
Holmegaard Glasværk
"CHERRY HEERING"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
CANADA HVID
1955-1990
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
MAJGRØN
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"AMETYST" VASER
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"FEFOR" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
WANDERS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1955
 
Holmegaard Glasværk
ÅBY
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955-1967
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
AMERICA
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
MENUET
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
SAFIR
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"ILSHØJ"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
"VINGLAS NR. 16396"
1955
 
Holmegaard Glasværk
CANADA SMOKE
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955-1990 & 2007
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
COGNAC GLAS "103036"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
"DRÅBEVASE"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 15607"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
CANADA GRØN
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955-1990
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
ASKEBÆGER "14323"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
SKÅL "156"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
"Arne Bang"
Holmegaard Glasværk
DRIKKEGLAS "NR. 15303"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
 
Holmegaard Glasværk
FOLDEVASE "LAGUNA FORM"
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
BROHOLM
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
PROVENCE
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1955
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
VIKING
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1955
Ole Winther
Holmegaard Glasværk
"TWIST MED HANK"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1956
Glasmager Rudolf Andersen
Holmegaard Glasværk
"JULEGLAS" RØMER GLAT
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1956-1979
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
"DFDS" SERVICEGLAS
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1956
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
COGNAC GLAS "15743"
Klik på foto eller link for at gå til glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the glass page for this series.
1956
 
Holmegaard Glasværk
BISON
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1956
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
RONDO
Klik på foto eller link for at gå til brugskunst glas siden for denne serie - Click on photo or link to go to the art glass page for this series.
1956-1974
Per Lütken
Holmegaard Glasværk
WINSTON